تبلیغات
yasinhoseini - شهید ناصر آذرخویش

نام: ناصر

فامیل: آذر خویش

تحصیلات: دیپلم

تاریخ شهادت: 12/5/65

محل شهادت: منطقه (خاو)

نحوه شهادت: اصابت ترکش به ناحیه گلو(گردن)

محل دفن: ارومیه باغ رضوان قطعه شهدا

شهید ناصر آذرخویش، دیپلم بود و شاغل در جهاد و سازندگی بود. مدت زندگی مشترکشان 5 سال، ثمره زندگیشان 2 فرزند دختر می باشد که زمان شهادت پدرشان یکی 3 ساله و دیگری 5/1 ساله بود. شهید نمازش همیشه اول وقت بود.نمازش ترک نمیشد.احساس میکردم در این عالم نیست،زمینی نیست و به زودی آسمانی خواهد شد.هر موقع نیاز بود خون اهدا میکردو اگر لازم بود باز هم اهدا میکرد.

فعالیت های سیاسی:قبل از انقلاب که در فعالیت های انقلابی شرکت میکرد و پس از آن هم در پایگاه ها و مساجد و هم در اداره ی جهاد مشغول بود.

تحصیلات شهید و دلیل ترک تحصیل:تا دیپلم تحصیل کرده بود و چون مسئولیت نگهداری مادرش را بر عهده داشت نتوانسته بود ادامه تحصیل دهد (به دلیل ازدواج مجدد پدرش،مادرش جدا از پدر و در کنار شهید زندگی میکرد و شهید تنها نان آور محسوب میشد.)

اولین