تبلیغات
yasinhoseini - شهید سرافراز معصوم احمدی
شنبه 7 دی 1392

شهید سرافراز معصوم احمدی

   نوشته شده توسط: yasin hoseini    

شهید سرافراز معصوم احمدی

محلّ تولّد: دارالمؤمنین خـوی

تاریخ تولّد:1347/12/16

محل شهادت: شلمچه عملیات کربلای 5

تاریخ شهادت:1365/10/20

فرازهایی ازوصیتّنامه شهید:

قدردانی ازرحمت های بیکران الهی:

ازرحمت واسعه قادرمنّان این است که،برما منّت نهاده ومشیّتش براین مقدّرگردیده که احکام او،به دست ما درزمین حاکمیّت یابد.سپاس خدای را که جبهه های نبرد را برما ارزانی داشت تا ازبوته آزمایش تحت لوای امام امّت وبا الهام ازخون شهیدان سربلند بیرون آمده؛تا بدین وسیله زنگار دل را ازرنگ های غیرالهی زدوده وبه صبغه ی الهی آراسته گردیم واندرون خویش را ازانواع گناهان شسته ومقبول درگاه خداوندی واقع گردیم ودرجمع اولیاء واوصیاء وبندگان مقرّبش محشورشویم.

اظهارفروتنی ودعا ومناجات:

خداوندا! مرا دریاب، خدایا! گنهکارم،معصیت کارم،خدایا! یاریم کن که جزراه أئمّه (علیهم السّلام) راه دیگری نروم.خدایا! شاهد باش که فقط برای رضای تو عازم جهاد شدم....

امید بخشش ورحمت:

اکنون که این وصیّتنامه را می نویسم کوهی ازگناهان برپشتم سنگینی می کند، خدایا! این جسم ضعیف وناچیزمن تحمّل آتش جهنم را ندارد، خدایا! فقط امیدم به توست؛ چراکه توسرچشمه رحمت وبخشایش هستی الهی! العفوَ العفوَ العفوَ....

شکرنعمت های الهی:

پروردگارا! چیزی درتوان ندارم که شکرنعمت های تورا به جای آورم ؛مگرجانم که درمقابل نعمت های تو بسیارناچیزوناقابل است. خدایا! مرابپذیروازگناهانم درگذر. خدایا!توراسپاسگزاری می کنم که مرا به راه راست هدایت فرمودی ونگذاشتی که درمنجلاب فساد وتباهی غرق شوم.

توصیه به امّت شهیدپرور:

ازامّت شهید پرورانتظاردارم که با گوش ودل به فرامین حضرت امام توجه نموده ودرپیمودن راه سرخ شهیدان با عزمی راسخ وارد میدان شده وجبهه های نوررا همواره گرم نگه دارند... وقدرروحانیت مبارزوپیروخط ولایت فقیه را دانسته وحضورخود را همواره ودرهرشرایط سخت وطاقت فرسا درصحنه های حسّاس حفظ نمایند؛واین را حتم بدانند که، موقعی دچارتزلزل گشته ایم که اسلاممان ازروحانیت جدا گشته وفاصله گرفته است.

قدراین گوهرگرانبها یعنی امام عزیزرا بدانید وبه فرامین او گوش کنید ودرخط او باشید،وحدت کلمه را حفظ کنید تا دشمن نتواند ضربه ای به شما بزند مساجد را خالی نکنید...

حق شفاعت:

مادرجان! اگرخداوند به من حق شفاعت داد شما وپدرم اوّلین کسانی هستید که دستتان را در روزقیامت زمانی که همه درفکرخودهستند وازعذاب الهی درهراسند، خواهم گرفت وبه بهشت خواهم آورد.

ارادت شهدای خویی به روحانی عامل وفاضل حجّة الاسلام آقای قراجه ای:


اگرجنازه ام به دست شما رسید حاج آقا قراجه ای برایم نمازبگذارند؛اگرایشان نبودند یک روحانی عادل وصالح با مشورت خانواده ام برایم نماز بخوانند. برایم ازخداوند متعال طلب آمرزش ومغفرت بخواهید. به امید زیارت کربلا ونجف .